Viktor Persson's profile

Viktor Persson

Viktor's links:

Desteni member for

3 1/2 years

Bio

At the age of 20 I grew more and more sick of myself, and my constant failures to produce something of enjoyment and meaning in my life. I searched for fulfillment everywhere but here, as the fulfillment of living breath; and so one day whilst I was contemplating what I could do in this world, and how come I experienced this world and myself as meaningless; I found desteni!

And consequently – I found meaning and a point to existence: birthing myself as life from the physical and stopping this world as it currently exist.

Desteni I Process Viktor is a Desteni I Process Recruiter. If you like what he does,
join the I Process and you can be supported on your journey directly by him.

Latest Vlogs by Viktor

Viktor's blog

 • Tillgång på pengar och bristen på arbete

  Varför saknar vi egentligen egentligen arbete? Hur kommer det sig att det ska vara så svårt att hitta en sysselsättning i dagens ekonomi? Är det något fel med kompetensen? Är det något fel på företagen? Var har alla jobben tagit vägen någonstans?

  Den lösning på arbetslöshet och ekonomiska svårigheter som propageras i Sverige, i vart fall från de flesta partier, är fler arbeten. Alla ska komma i arbete, hundra procent sysselsättning, och för att skapa fler arbeten, måste vi ha fler f...

  Continue »
 • Preventiv kriminalvård

  I det nuvarande hanterar vi kriminalitet framförallt genom fängelsestraff. Det finns visserligen böter, samhällstjänst, och andra frivårdspåföljder, men det vanligaste straffet för de mer allvarligare brotten, det är fängelse. Intressant nog är fängelsepåföljden inte ett straff som utformats på grundval av empiri. Det finns alltså ingenting som visar att hotet om fängelse faktiskt fungerar avhållande vad gäller kriminella handlingar. Och antagligen är det än mer sant vad gäller yrkesbrotts...

  Continue »
 • Rätten till ett hem?

  Artikel 25. Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

  Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

  Continue »
 • Nu kan Danmark ta vad de vill ha

  Danmarks nya lag som tillåter konfiskation av flyktingars egendom har fått mycket kraftfull kritik världen över. Tanken på att människor rör sig över halva världen, i flykt från krig, för att sedan få sina egendomar beslagtagna ter sig också provocerande för att uttrycka det milt. Det finns dock vissa saker att lära sig från den här typen av händelser och omständigheter, nämligen vikten av pengar, och en fungerande ekonomi för att mänskliga rättigheter ska kunna realiseras.

  För det ...

  Continue »
 • Flyktingkrisen är livsfarlig

  Flyktingkrisen är livsfarlig, jag menar bokstavligen talat livsfarlig. Och sedan en kvinna knivhuggits till döds i Mölndal på ett HVB-hem är den analysen inte särskilt kontroversiell. Det är onekligen som så att det kan vara farligt att låta ungdomar från en annan kultur, många gånger bärandes på traumatiska upplevelser, leva tillsammans i dussintal, utan föräldrar, och med en liten personalstyrka som därtill, ofta saknar adekvat utbildning.

  Hur reagerar man då på vad som h...

  Continue »
 • Pengar, en förutsättning för mänskliga rättigheter

  Livsförutsättningarna i Grekland har på bara några få år försämrats avsevärt. Från att tidigare ha varit en förmögen, västerländsk stat som tog hand om sina medborgare väl, har Grekland nu blivit ett fängelse. Nästan 70 % av landets ungdomar är arbetslösa, och 45 % av pensionärerna lever under fattigdomsgränsen. De som har möjlighet att lämna Grekland, gör det. Det är fullt förståeligt.

  Stora statsskulder, ett ineffektivt skattesystem, och privata banker som lånat för mycket, det ut...

  Continue »
 • Är lägre löner en lösning i tider av arbetslöshet?

  I Kristianstadsbladet den 4 januari 2016 (A delen s. 4) debatteras arbetslösheten i Skånetrakten. Lösningar som föreslås av de två representerade partierna, moderaterna och socialdemokraterna, är bl.a. förlängda provanställningar, traineetjänster, och mer utbildning. Det synes vara rimliga åtgärder för att få ner arbetslöshetstalen och säkert kan det hjälpa en del, men några viktiga hänsynstaganden har glömts bort. Vad som inte beaktats i tillräcklig omfattning är orsakerna till arbetsbris...

  Continue »
 • Våldsförbudet och ett personligt ansvar för politiker

  I våra gamla landskapslagar finns ett känt uttryck, ”land ska med lag byggas”. Och att land med lag ska byggas, det är någonting som är lika sant idag. Sverige förvaltas genom lag. Från kommunal till statlig nivå krävs att alla beslut som innefattar någon slags myndighetsutövning grundas på lag. Politiker och tjänstemän kan inte göra vad de vill. De har en fullmakt att agera på folkets vägnar, men den fullmakten sträcker sig bara så långt som lagen gör gällande. Genom att förvalta Sverige ...

  Continue »
 • Konsten Att Förebygga Brott

  Vad som är fascinerande med brottslighet är att när en dom väl meddelas och en person som begått ett brott får sitt straff, då är det redan försent. Förlängda fängelsestraff, fler poliser, ett mer effektivt rättsväsende är alltså i slutändan meningslöst, eftersom dessa funktioner tar vid först när konsekvensen redan är ett faktum. Det går visserligen att konstatera att rättsväsendet och det straffrättsliga systemet i sin nuvarande utformning till viss grad en individualpreventiv effekt, dv...

  Continue »
 • Morden i Trollhättan

  När en man går in i en skola, beväpnad med ett svärd, och urskillningslöst attackerar båda vuxna och barn, bör man stanna upp, och fråga sig, hur är detta möjligt? Det är meningslöst att klandra, eller skuldbelägga, och ta utgångspunkten att gärningsmannen är en ond och sjuk person. Sanningen är att det aldrig handlar om endast en person, ett livsöde, eller ett beslut. Det en gärning av detta slag representerar, är i stället ett problem som går mycket djupare än de flesta av oss är villiga...

  Continue »